Information

 

 

KALLELSE

Kallelse till ordinarie årsmöte med Borgholms Konstförening i Stenhallen Söndagen den 31 mars 2019 Kl. 14.00.

Vid mötet kommer - utöver stadgeenliga punkter -frågan om föreningens verksamhet att tas upp till behandling.

Alla välkomna.

 

 

Borgholms Konstförening

 

 

 

 

 

 

 

:::::::   

  

 

 

 

 

 

 

              :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   

 

 

 

 

 

.............................................................................................................                                

                                         

 

 

                                     

www.borgholmskonst.n.nu

                               

........................................................................................................................................

 

          

                                                                                                          

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)