Borgholms Konstförening

 borgholms-konstforening.jpg

                     

Välkommen till Borgholms Konstförening

Se informationsidan.

Protokollsutdrag från årsmötet med Borgholms Konstförening söndag den 11 mars 2018 klockan 14 00 i Galleri Stenhallen Storgatan 9 Borgholm.

§ 10. I frågan om föreningens framtida verksamhet meddelar föreningens ordförande Urban Hjärne följande:

Utställningslokalen i Stenhallen är utannonserad till uthyrning, varför det verkar osannolikt att föreningen fortsättningsvis skall kunna använda lokalen. Sonderingar har gjorts om lämpliga utställningslokaler, vilka inte har givit något positivt resultat. Föreningens styrelse har främst på grund av detta funnit sig nödsakad att föreslå att låta föreningen skall vara vilande tills vidare. Nuvarande styrelsemedlemmar har förklarat sig beredda att kvarstå i styrelsen.

Årsmötet beslöt därefter i enlighet med styrelsens förslag att låta föreningens verksamhet vara vilande tills vidare.Godkändes.

§ 11. Med hänsyn till ovanstående beslut fastställs att någon medlemsavgift inte för närvarande skulle utgå. Godkändes.

§12. Samtliga styrelseledamöter, suppleanter och revisorer omvaldes på ett år, vilka är följande: Ordförande Urban Hjärne, Hans Ingevall,Anita Borgemo, Birgitta Notting, Elsa-Mia Grahn,och Anne-Marie Svensson. Suppleanter: Anders Johansson och Maths Andersson.

Revisorer : Tomas Lind, Magnus Jonasson. Suppleant:Christer Hildebrand. Godkändes.

 

 

                                    Med hälsning från Styrelsen

               OBS se information 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)